4 (53)

Po wielowiekowym osadnictwie Karaimów na ziemiach północnej Litwy pozostały dziś ulica Karaimska w Birżach, kamień pamiątkowy w miejscu, gdzie znajdowała…

Inwestycja na Kruczej, wydanie audiobooka, wsparcie wydarzeń popularnonaukowych...

Karaimka w mieście filmowych skojarz

После голода 1921–1923 наступило большое требование культуры, душевой пищы.

Potentaci tytoniowi, notariusze, sędziowie pokoju... Karaimi w Teodozji wyróżniali się statusem społecznym.

W wydawanym w okresie międzywojennym na Górnym Śląsku czasopiśmie znalazły  się dwie interesujące relacje z pobytu wśród Karaimów.